SK | EN
Home O mne Na krídlach anjelov Diskografia Médiá Guestbook Galéria Kontakt
Home

Zázraky sa dejú

 

Je zázrak
keď ranený Slávik
v najťažších chvíľach žitia
iným spieva
o nádeji viere láske
Keď silou hodnou
bájneho Fénixa
tretíkrát vstáva z popola
a ukazuje slabým neveriacim
čo dokáže nezlomná vôľa
i viera v Boha

S nesmiernou úctou obdivom     
počúvajme vrúcny krásny spev
tohto Slávika
Jeho zázračná sila
nech maloverné srdcia
preniká
vierou láskou
i nádejou pre každý nový deň

 

Obdivuhodnej žene, vzácnej priateľke Anke, s láskou a úctou  

Elena Cmarková
(december 2011)