SK | EN
Home O mne Na krídlach anjelov Diskografia Médiá Guestbook Galéria Kontakt
O mne > Chronológia

1994

Dg C-73 Karcinóm štítnej žľazy
August 1994 Operácia štítnej žľazy, CHK Banská Bystrica

1995

Rádioterapia

2003

Dg C-50 Karcinóm prsníka
November 2003 Operácia prsníka, NOÚ Bratislava

2003 - 2004

Chemoterapia, rádioterapia

2006

Vyšetrenie skeletu negatívne z hľadiska prítomnosti sekundárnych ložísk.

Október 2010

Gamagrafia - Záver: Od predošlého vyšetrenia v roku 2006 došlo k progresii nálezu, scintigrafické vyšetrenie zobrazilo mnohopočetné ložiská metastáz v skelete.

Od októbra 2010

chemoterapia

December 2010

CT vyšetrenie potvrdzuje scintigrafické vyšetrenie, mnohopočetné metastaticky postihnuté stavce hrudnej chrbtice i lumbálnej, pričom je sledovateľné zníženie stavca L1, ktorý je metastaticky postihnutý. Sekundárne ložiská aj na skelete panvy a pravého humeru. Známky embólie do pľúcnice.

Vianoce 2010

Embólia do pľúcnice, ako reakcia na chemoterapiu, hospitalizácia.

Október 2010 - Október 2011

Chemoterapia, ktorá v súčasnosti pokračuje štvrtou líniou

Vianoce 2011...